Башкы дирекция
Бөлүшүү

«Северэлектро» ААКнын башкы дирекциясынын мүчөлөрү

 

Осмонов Нурдин Кубатович–  «Северэлектро» ААКнын башкы директору

Мырзабаев Данияр Рыскелдиевич – башкы директордун техникалык маселелер боюнча биринчи орун басары

Жакыпов Бакыт Алыкулович – башкы директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары

 

Бөлүшүү