Башкы дирекция
Бөлүшүү

«Северэлектро» ААКнын башкы дирекциясынын мүчөлөрү

 

Осмонов Нурдин Кубатович–  «Северэлектро» ААКнын башкы директору

Ходжомамбетов Замирбек Темиргазыевич – башкы директордун техникалык маселелер боюнча биринчи орун басары

Сагындыков Максатбек Сагындыкович – башкы директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары

 - башкы директордун капиталдык курулуш боюнча орун басары

Бөлүшүү