Директорлор кеңеши
Бөлүшүү

Директорлор кеңешинин төрагасы

Беков Кубаныч Нияз-Маматович

 

Директорлор кеңешинин мүчөлөрү

Кошбай уулу Кадырбек,

Бообеков Бахтияр Таласович.

  

Коомдун корпоративдик катчысы

Ибраева Айнура Каримовна 

 

Бөлүшүү